„A Balmazújvárosi Egészségfejlesztési Iroda kapacitásának bővítése mentális prevenciós funkcióval”

Kedvezményezett neve: Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.

Projekt címe: A Balmazújvárosi Egészségfejlesztési Iroda kapacitásának bővítése mentális prevenciós funkcióval

A szerződött támogatás összege: 39 975 160

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében alapvető célunk a lakosság egészségi állapotának javítását célzó program megvalósítása. Hozzájárulunk a járásban működő alapellátók és a szakellátók, valamint az Egészségfejlesztési Iroda összehangolt fejlesztéséhez. A járás lakosságának egészségügyi állapota jelenleg elmarad más járások, illetve az országos átlagaitól. A daganatos és szív-érrendszeri betegségek mellett a mentális megbetegedések előfordulása nagyarányú a járásban. Ezen betegségek mindegyike a helytelen életmódra vezethető vissza. Helyes, egészséges életmóddal a betegségek kialakulásának kockázatai csökkenthetők. Erre tekintettel a megelőzésnek, a prevenciónak nagy szerepe van az egészségmegőrzésben. A jelenleg működő Egészségfejlesztési Iroda szerepe ezért egyre inkább felértékelődik.

Az EFI prevenciós, betegségmegelőző, figyelemfelhívó és az egészségtudatosság elterjesztését megvalósító programjaival jelentős hatást képes gyakorolni a helyi lakosságra az egészséges életmód elterjesztése területén. Az egészségmegőrzés területén végzett hatásos tevékenységek nagyban csökkenteni képesek a jelenleg igen leterhelt alap- és szakellátók betegforgalmát, azáltal, hogy a helyi lakosság egészségesebben él, így a megelőzhető betegségek, illetve betegek száma csökken.

Jelen projekt keretében megvalósításra kerülő programok hozzájárulnak az Egészségfejlesztési Iroda tevékenység- és szolgáltatáspalettájának bővítéséhez, mentális egészségmegőrzési funkcióval való bővítéséhez. Az EFI mentális egészség megőrzését célzó funkcióval történő bővítésével a mentális egészségi problémák korai felismerésére és a páciensek ellátórendszerrel való összekapcsolására, és lehetővé válik e területen is az egészségfejlesztési, betegségmegelőzési tevékenység végzése. A projekt hozzájárul a járás lakosságának születéskor várható élettartamának, az egészségben eltöltött évek számának növekedéséhez. Továbbá támogatja a helyi lakosság egészségtudatosságának, egészségkultúrájának javítását és a krónikus nem-fertőző betegségek megelőzését. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

 • Az EFI által kötelezően végzendő, együttműködéshez kapcsolódó tevékenységei, szakmai támogató feladatai a mentális egészségfejlesztés kapcsán
 • civil együttműködések támogatása
 • tanácsadás és tájékoztatás nyújtása a térség oktatási és nevelési, illetve szociális és egészségügyi intézményeiben dolgozó szakemberekkel
 • kapcsolattartás a járásban található alapellátást és szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, a helyi és megyei Kormányhivatallal és a régióban működő más egészségfejlesztési irodákkal
 • együttműködés praxisközösségekkel
 • információnyújtás, tájékoztatás, figyelemfelhívás
 • szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása védőnőkkel szoros együttműködésben
 • csoportos programok szervezése (önsegítő csoportok, klubok)

depresszió és öngyilkosság megelőzése együttműködésben a helyi szervezetekkel.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 08. 31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.20-17-2017-00030

A projekt kezdete: 2018. 09. 01.

A támogatási alap: ESZA

Klubok

A klubfoglalkozásokról információ kérhető az EFI elérhetőségén: +36 52 580 168, valamint a Pszicho-lak Facebook csoportban, a www.bvesz.hu oldalon és a Balmazújvárosi EFI Facebook oldalon.

 

Dr. Dallos Erzsébet klubjai

 • Klubfoglalkozás terheseknek: A klubfoglalkozások célja a mentális egészség megőrzése a terhesség időtartama alatt. Pszichés eltérések kialakulása szempontjából a kamaszkor és a változókor mellett ez a harmadik legveszélyeztetettebb időszak (a terhesség és szülés utáni egy év) a nők életében. Az utóbbi évek kutatásai arra mutatnak rá, hogy egyre nagyobb számban fordulnak elő pszichés zavarok ebben az időszakban. Ez nem csak a leendő anyák életminőségét rontja, hanem a születendő gyermekekre is negatív hatással van. A kialakulás okai többek között a megváltozott családstruktúra mellett az információhiány, a média által közvetített idealisztikus minták, az eltúlzott társadalmi elvárások. A gyógyszeres terápia lehetőségei ilyenkor korlátozottak. A reális információk nyújtása és a túlzó elvárásoknak a hasonló problémákkal küzdőkkel közös csoportban történő leépítése jelentős segítség lehet. Cél, hogy megakadályozzuk a klinikailag jelentős pszichés zavarok kialakulását, illetve kialakulás esetén megtörténjen a mihamarabbi felismerés, kezelés.
 • Klubfoglalkozás szülőknek: A klubfoglalkozások célja a kisgyerekes családok egészséges működésének támogatása. A terhesség és az azt követő évek komoly megterhelést jelentenek a családok számára pszichés szempontból is. A megváltozott családstruktúra miatt az anyák életéből hiányoznak a jól működő minták, ugyanakkor óriási elvárások is nehezednek rájuk. Hirtelen izolálódnak, ezért internet segítségével keresnek információkat. Ugyanakkor kutatások igazolják, hogy az internetes egészségügyi tartalmak 80%-a hamis. Ezért hiteles információkkal, elismert szaktekintélyek előadásaival szeretnénk segítséget nyújtani ebben a nehéz időszakban. Az általános gyermeknevelési problémák mellett cél, hogy tájékoztatást nyújtsunk a gyermekkorban előforduló pszichés zavarokról is (pl. autizmus, hiperaktivitás, figyelemzavar), hogy az érintett családok mihamarabb megfelelő segítséget kapjanak.
 • Szülők klubja: A klubfoglalkozások célja, hogy információt nyújtsanak a gyakorlati (jogi, pszichológiai, munkaügyi stb.) kérdésekben. A lehetőségekhez mérten támogassa a rászoruló családokat, alkalmat teremtsen arra, hogy a szülők saját tapasztalataikon keresztül segítsék egymást, lehetővé tegye számukra a munkahelyi és társadalmi esélyteremtést, megszüntesse az egyedülálló szülők elszigeteltségét, elmagányosodását és lehetőséget teremtsen társadalmi párbeszéd folytatására az egyre növekvő számú egyszülős családokról.

 

 

 A klubfoglalkozások helyszíne: BAKI Klub Kávéház (4060 Balmazújváros, Batthyány utca 26.)

 

Dr. Simon Noémi Mária klubjai

 • Drogprevenciós önsegítő csoport: A serdülő fiatalok körében egyre elterjedtebb a drog- és az alkoholfogyasztás. Ezért kellő figyelmet kell fordítani arra, hogy a gyerekek megismerjék ezen szerek káros hatásait is, amelyek hosszú távon testi és lelki következményekkel járnak. Az előadások alkalmával a résztvevők általános tájékoztatót kapnak a drogok és az alkoholok káros hatásairól, következményeiről.


 • Alkoholproblémákkal küzdők önsegítő csoportja: A klub célja a kényszeres gondolkodás megelőzése, az optimizmus felerősítése, a társas kapcsolatok ápolása, hatékony problémamegoldás, megbocsátás, konfliktuskezelés, stresszoldás. Prevenciós, Józanul jobb kiadvánnyal segítjük a leszokni vágyókat.  A foglalkozások előre egyeztetett időpontokban történnek.  Szükség esetén a foglalkozások alkalmával felderített alkoholfüggők, esetleges belgyógyászati szakellátást igénylő kliensek szakrendelésre történő továbbirányítása is történik.
 • Együtt leküzdjük! Depresszió kezelése: A kötetlen beszélgetések alkalmával a kliensek részére segítséget szeretnénk nyújtani a mentális egészségügyi problémák, a depresszió leküzdéséhez. Segítünk a hozzánk fordulóknak a depresszió felismerésében, közösen próbáljuk megtalálni, hogy mi állhat a lelki problémák hátterében.

 

 

 

 

A klubfoglalkozások helyszíne: BVESZ Kabinet terem (4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5–7.)

 

Dr. Szilágyiné Dr. Molnár Éva klubjai

 • Életkészség tréning: Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak az akut, súlyos stresszek (halál, baleset), hanem az enyhe, de hosszú időn át fennálló mindennapos stresszhelyzetek is testi, lelki megbetegedéshez vezetnek. Leggyakoribb krónikus stresszforrások: munkanélküliség, elszegényedés, kilakoltatás, házimunka, idős vagy fogyatékos családtag otthon ápolása, különböző interperszonális konfliktusok. Kezdetben enyhe tünetek, vérnyomás, vércukorszint emelkedés, majd testi betegség lép fel, ami idő előtti halálozáshoz. Hamar kialakulhat maladiptív viselkedés a feszültség oldására, ilyen az alkoholfogyasztás, dohányzás vagy evésbe menekülés. Ezek rövidtávon oldják a feszültségeket, de nem adnak helyes megoldást. Ehhez az egyén konfliktuskezelő, feszültségoldó stratégiái szükségesek. Ezen készségek fejlesztése tematikus, kiscsoportos üléseken valósul meg. Stresszhelyzetek felismerése, reakciók azonosítása, feszültséglevezető készségek begyakorlása, problémamegoldás, asszertív kommunikáció, pozitív megnyilvánulások a kapcsolatok javítására.
 • Krízishelyzetűek önsegítő csoportja: A foglalkozás azoknak a személyeknek, családoknak és hozzátartozóknak szól, akik krízishelyzetbe kerültek, akinek az életében krízishelyzet alakult ki. Elsődleges célja a folyamat megállítása, illetve a kialakult helyzet elkerülése és a társadalomba történő re-integráció elősegítése.
 • Burnout – kiégés: A kiégés fel nem ismerése sokba kerül! Fizetnek az emberek egészségükkel, életörömük csökkenésével, akár egzisztenciális válsággal vagy partnerkapcsolatuk megszakadásával. Legfontosabb ismertető jelei: érzelmi kimerültség, elszemélytelenedés és csökkenő teljesítmény. Alapvetően minden foglalkoztatásnál kialakulhat, de főleg azoknál, akik emberekkel foglalkoznak.

 

 

 


A klubfoglalkozások helyszíne: BVESZ Kabinet terem (4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5–7.)

 

Dr. Sztancsik Veronika klubjai

 • Filmklub: Havonta egy alkalommal olyan filmeket mutatunk be, amelyek témái mentális zavarokkal kapcsolatosak, s amelyek bemutatják magát a betegséget, annak családra, munkahelyre, tágabb környezetre gyakorolt hatását, valamint a betegség hosszú távú következményeit. Elsősorban olyan filmeket vetítünk, amelyek kevésbé ismertek. Témák: skizofrénia, bipoláris zavar, szellemi fogyatékosság, autizmus, személyiségzavar, depresszió, alkoholizmus. A filmekben mintát láthatunk arra vonatkozón, hogy melyek a helyes és helytelen kezelési módok, példát nyújthatnak a betegek számára arra, hogy hogyan éljenek együtt a betegséggel, hogyan küzdjenek meg vele. Lényeges elem a filmvetítést követő megbeszélés, ahol az élményeket megbeszélhetjük, a téves kogníciókat korrigálhatjuk, ahol a személyes érintettség bevonásával akár személyre szabottan is segítséget nyújthatunk.


 • Pozitív gondolkodás: Az alábbi témakörökben előadásokat szervezünk havi 1 alkalommal:

  • ­ A stressz kezelésének fontossága gyermek- és serdülőkorban
  • ­ A munkahelyi stressz megelőzésének megközelítései
  • ­ A munkahelyi stressz problémája
  • ­ Hatékony iskolai programok a stressz kezelésére
  • ­ A mentális egészség megőrzése és fejlesztése időskorban
  • ­ A mentális problémák és betegségek megelőzése
  • ­ Az alkoholfogyasztás primer prevenciója
  • ­ Az alkoholfogyasztás primer prevenciójának jelentősége a mentális egészségfejlesztés keretében
  • ­  A depresszió és a szorongás primer prevenciójának lehetőségei gyermek- és serdülőkorban
  • ­ A fizikai aktivitás és a mentális egészség fejlesztése
 • Mentális problémákkal küzdők számára prevenciós foglalkozások: A workshop keretében közösségeknek, baráti társaságoknak, osztályoknak keressük a választ az alábbi kérdésekre:
  Ki vagyok én? Kinek látnak engem a társaim? Hol a helyem a csoportban? Hogyan kapcsolódunk egymáshoz?
  Ez lehet témakörönként egyszeri alkalom 1 órában, vagy akár több, egymást követő alkalom vagy lelki nap keretében a résztvevők igényei szerint.


 • „Soha ne add fel” öngyilkosság megelőzésére irányuló egyéni foglalkozások: A workshop keretében közösségeknek, baráti társaságoknak, osztályoknak előadást szervezünk az alábbi témakörökben:

   

  • Öngyilkosság fiatal korban
  • Tévhitek az öngyilkosságról
  • Tények az öngyilkosságról
  • A lelki krízis állapot
  • Gyakran ismételt kérdések az öngyilkossággal kapcsolatban.

   

  A klubfoglalkozások helyszíne: BVESZ Kabinet terem (4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5–7.)

Előadások

 • 2019. március 23., 17.00. Pál Feri: A szorongástól az önbecsülésig
 • 2019. április 2., 17.00. Oláhné Mednyánszki Krisztina: Életkrízisek az önismeret és az asztrológia tükrében
 • 2019. május 28., 17.00. Vida Ágnes: Békés dackorszak, hisztikezelés
 • 2019. június 8., 17.00. Tamás Rita: Mozgásban a megoldás (helyszín: Hotel Kamilla Balmazújváros)
 • 2019. június 26., 17.00. Kádár Annamária: Érzelmi intelligencia fejlesztése (helyszín: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár)
 • 2019. augusztus 30., 17.00. Dr. Forgács Attila: Kultúránk szokásai és az evészavarok
 • 2019. szeptember 6., 15.30. Dr. Zacher Gábor: Mindennapi függőségeink; Márton Béla: Függő a családban (helyszín: Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola)

Az előadások helyszíne: Ifjúsági és Közösségi Ház (4060 Balmazújváros, Arany János utca 1.)

Az eltérő helyszíneket az előadások címei után zárójeleben közöljük

 

Rendezvények

Tekintse át eseményeinket és látogasson el rendezvényeinkre!